รักษาการฯ อธข. ตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศวข.อุบล


    วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

   

เมื่อ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ให้การต้อนรับ นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จากนั้น ได้พาเยี่ยมชมอาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ แปลงปรับปรุงพันธุ์ข้าว

 ในการนี้ นายชาตรี บุญนาค ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ตลอดจนเน้นย้ำการปฏิบัติงานด้วยความรัก ความสามัคคี และความมุ่งมั่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปลูกต้นรวงผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึกในโอกาสตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย