กิจกรรมเคารพธงชาติ


    ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมยืนเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564

    วันที่ 28 กันยายน  2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย ข้าราชการ และบุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมยืนเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564