ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต


    เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต

   

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตขึ้นทุก 3 เดือน ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีโดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ร่วมบริจาคในครั้งนี้จำนวน 12 ราย