ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมบริจาค เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือการแพทย์


    เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และคณะบุคลากรฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มและเงินทำบุญ

   

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และคณะบุคลากรฯ ร่วมบริจาคน้ำดื่มและเงินทำบุญร่วมสมทบทุวมบริจาคน้ำดื่มและเงินทำบุญร่วมสมทบทุนจำนวน 16,999 บาท เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อวัสดุและเครื่องมือการแพทย์ สำหรับการป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์