ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมสัมมนา ”การเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยข้าวรุ่นใหม่”


    เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยข้าวรุ่นใหม่”

   

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยข้าวรุ่นใหม่” ณ จันทน์งาม เมาท์เท่นวิว รีสอร์ท อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา โดยกองวิจัยและพัฒนาข้าวได้จัดสัมมนาขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้ส่งนักวิจัยจำนวน 2 คน ได้แก่ นางสาวกัลยา สานเสน และ นางนันทิภา  คำขจร ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ ในโอกาสนี้ นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ นางกฤษณา สุดทะสาร และนายจิรพงศ์ ใจรินทร์ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ได้ร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่น้องๆ นักวิจัยข้าวรุ่นใหม่ในการสัมนาครั้งนี้ด้ว