ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร และทำความสะอาดศูนย์ฯ


    เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 07.09 น. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2564

   

          เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 07.09 น. ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2564  โดยนายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างฯ ได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป มารับบิณฑบาตร ณ บริเวณถนนหน้าศาลาธรรมพระพุทธปารมีสุขีมงคล จากนั้น ได้มีกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และร่วมรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน