ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมบริจาคโลหิต


    เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

   

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีโดยมีนายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการฯ พร้อม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราธานีร่วมบริจาคในครั้งนี้ด้วย