ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งนายวิระศักดิ์ หอมสมบัติ


    เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างศูนย์ฯ ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งนายวิระศักดิ์ หอมสมบัติ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร

   

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้างศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกันจัดงานเลี้ยงส่งนายวิระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวจังหวัดสกลนคร พร้อมทั้งนางสาวธนาภา สมใจ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ที่ย้ายไปดำรงตำแหน่ง.....
                บรรยากาศภายในงาน ได้มีการจัดขบวนแห่ พิธีการบายศรีสู่ขวัญ การแสดง และ
มอบของที่ระลึกจากบุคลกรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี