ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต


    เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต

   

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี