ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน


    เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นำโดยนายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี

   

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นำโดยนายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้