ศูนย์วิจัยข้าอุบลราชธานีจัดงานครบรอบ 50 ปี ภายใต้ชื่องาน


    ศูนย์วิจัยข้าอุบลราชธานีได้มีการจัดงานครบรอบ 50 ปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีภายใต้ชื่องาน "กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนาไทย"

   

    เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ทางศูนย์วิจัยข้าอุบลราชธานีได้มีการจัดงานครบรอบ 50 ปี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีภายใต้ชื่องาน "กึ่งศตวรรษศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อชาวนาไทย"  โดยมีนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดี กรมการข้าว เป็นประธานในพิธี
    ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยด้านข้าวพันธุ์ดี นิทรรศการพันธุกรรมข้าว นิทรรศการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมถึงนิทรรศการวิชาการของหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์