ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา


    เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา

   

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านดอนชี  โดยมีคณะครูและนักเรียนในเขตพื้นที่ร่วมกิจกรรม