ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์อิสานล่าง


    ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์อิสานล่าง

   

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการตรวจประเมินศูนย์อิสานล่าง เดินทางมายังศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เพื่อทำการตรวจประเมินและเยี่ยมชมศูนย์