ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เตรียมรับมือกับน้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู


    เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู โดยได้ระดมแรงงานช่วยกันเตรียมกระสอบทราย เพื่อนำไปป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมแปลงนาภายในศูนย์ฯ

   

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายอนุชาติ  คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู โดยได้ระดมแรงงานช่วยกันเตรียมกระสอบทราย เพื่อนำไปป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมแปลงนาภายในศูนย์ฯ ซึ่งมีพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และงานทดลอง ประมาณ 300 ไร่ ในการดำเนินงานครั้งนี้ เป็นการป้องกันความเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งหากฝนยังตกต่อเนื่องหรือน้ำจากที่อื่นไหลลงมารวมกันในปริมาณมากเหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมใน พ.ศ. 2562 ก็อาจทำให้แปลงนาทั้งหมดได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิง ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดความเสียหาย จึงได้ช่วยกันขุดต้นข้าวที่สำคัญซึ่งไม่มีเมล็ดสำรองเหลือขึ้นมาปลูกในกระถาง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งด้วย