ข่าวกิจกรรม


Sample project image

อธิบดีกรมการข้าว เร่งเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-11-08 08:18:46

อ่านต่อ...
Sample project image

กรมการข้าว พร้อมจัดตั้งหน่วยตรวยสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทย ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ เพื่อยกระดับข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำโดย ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าต่างประเทศ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-11-08 08:16:09

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดประชุม “การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว”

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) จัดประชุม “การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-11-01 08:22:04

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เตรียมรับมือกับน้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู โดยได้ระดมแรงงานช่วยกันเตรียมกระสอบทราย เพื่อนำไปป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมแปลงนาภายในศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-09-30 11:50:12

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2022-10-20 08:28:53    11     0 

ทดสอบข่าว เอกสาร รับสมัครงาน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-23 13:48:00    197     0 

การบริการ


Sample project image

บริการและช่วยเหลือสังคม

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนอกจากจะดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับแล้ว ยังให้บริการด้านต่างๆ และการช่วยเหลือสังคมฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:44:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

เป็นแหล่งให้ความรู้และจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวฯ ได้แก่ ชาเขียวใบข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป สบู่น้ำมันรำข้าว โลชั่นน้ำมันรำข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:17:47

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:16:55

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:01:55

อ่านต่อ...


ลิงค์ที่น่าสนใจ