ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เตรียมรับมือกับน้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู โดยได้ระดมแรงงานช่วยกันเตรียมกระสอบทราย เพื่อนำไปป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมแปลงนาภายในศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-09-30 11:50:12

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะติดตามงานกิจกรรมการศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะติดตามงานกิจกรรมการศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนระหว่างประเทศ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-09-08 11:29:33

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการ Journal Club” ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ "Journal Club" ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่บุคลากรภายในศูนย์ ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-09-08 11:27:52

อ่านต่อ...
Sample project image

ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเป็นผู้แทนกรมการข้าวเข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงด้านแทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร เป็นผู้แทนกรมการข้าว เข้าร่วมประชุม APEC High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology (HLPDAB) โดย กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ USDA และ AFSI ภายใต้แนวคิด ‘Open Connect Balance‘

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-08-26 08:33:44

อ่านต่อ...

ทดสอบข่าว เอกสาร รับสมัครงาน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-23 13:48:00    181     0 

การบริการ


Sample project image

บริการและช่วยเหลือสังคม

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนอกจากจะดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับแล้ว ยังให้บริการด้านต่างๆ และการช่วยเหลือสังคมฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:44:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

เป็นแหล่งให้ความรู้และจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวฯ ได้แก่ ชาเขียวใบข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป สบู่น้ำมันรำข้าว โลชั่นน้ำมันรำข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:17:47

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:16:55

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:01:55

อ่านต่อ...


ลิงค์ที่น่าสนใจ