ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลก “World Soil Day 2021”

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลก “World Soil Day 2021”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-12-08 11:58:54

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดโครงการ “Journal Club” ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดโครงการ “Journal Club” ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ โดยการบรรยายด้านวิชาการและด้านต่างๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรภายในศูนย์ ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-12-08 11:55:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี : ร่วมกิจกรรม “ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ณ ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริตทัตโต (อุทธยานบึงบัวอุบลราชธานี)”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายธวัทชัย พรหมรักษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ “ฮ่วมฮัก ฮ่วมสร้าง ย่างตามฮอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริตทัตโต (อุทธยานบึงบัว/บ้านกึ่งวิถี) และศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-11-26 13:46:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ต้อนรับนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และนายธนิสร แสงรัมย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวและผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-11-26 13:44:56

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:21:42    20     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:20:55    17     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:19:43    18     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:17:13    18     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:11:23    31     5 

ทดสอบข่าว เอกสาร รับสมัครงาน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-23 13:48:00    32     0 

การบริการ


Sample project image

บริการและช่วยเหลือสังคม

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนอกจากจะดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับแล้ว ยังให้บริการด้านต่างๆ และการช่วยเหลือสังคมฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:44:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

เป็นแหล่งให้ความรู้และจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวฯ ได้แก่ ชาเขียวใบข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป สบู่น้ำมันรำข้าว โลชั่นน้ำมันรำข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:17:47

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:16:55

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:01:55

อ่านต่อ...


ลิงค์ที่น่าสนใจ