ข่าวกิจกรรม


Sample project image

รักษาการฯ อธข. ตรวจเยี่ยม-ติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศวข.อุบล

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ให้การต้อนรับ นายชาตรี บุญนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการข้าว พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-10-11 16:03:53

อ่านต่อ...
Sample project image

กิจกรรมเคารพธงชาติ

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมยืนเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-09-28 16:03:03

อ่านต่อ...
Sample project image

โครงการ “Journal Club”

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดให้มี โครงการ “Journal Club” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ของบุคลากรของศูนย์ฯ โดยการบรรยายพิเศษด้านวิชาการและด้านต่าง ๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการปฏิบัติงาน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-08-27 09:33:13

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมชี้แจงแนวทางขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโครงการยกระดับแปลงใหญ่

วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมชี้แจงแนวทางขั้นตอนและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดมุกดาหาร

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-25 11:41:47

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:21:42    9     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:20:55    4     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:19:43    6     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:17:13    6     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2564

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:11:23    20     5 

ทดสอบข่าว เอกสาร รับสมัครงาน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-23 13:48:00    21     0 

การบริการ


Sample project image

บริการและช่วยเหลือสังคม

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนอกจากจะดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับแล้ว ยังให้บริการด้านต่างๆ และการช่วยเหลือสังคมฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:44:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

เป็นแหล่งให้ความรู้และจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวฯ ได้แก่ ชาเขียวใบข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป สบู่น้ำมันรำข้าว โลชั่นน้ำมันรำข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:17:47

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:16:55

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:01:55

อ่านต่อ...


ลิงค์ที่น่าสนใจ