รายงานงบทดลอง


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:21:42    9     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:20:55    4     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:19:43    6     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-10-06 16:17:13    6     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:11:23    20     5 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:10:52    15     1 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:10:13    15     1 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:09:46    16     1 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:09:15    19     1 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนธันวาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:08:27    17     1 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:20:48    34     3 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:20:24    40     3 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:20:05    24     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:19:26    18     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:19:11    17     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:18:54    22     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:17:29    21     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:16:52    18     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:16:01    19     0