รายงานงบทดลอง


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:11:23    19     4 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:10:52    12     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:10:13    14     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:09:46    12     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม 2564

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:09:15    17     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนธันวาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-06-07 16:08:27    13     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:20:48    28     2 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:20:24    36     2 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:20:05    19     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:19:26    15     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:19:11    13     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:18:54    16     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:17:29    16     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:16:52    12     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:16:01    15     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:14:39    21     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม 2563

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:13:36    11     1 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนธันวาคม 2562

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 11:10:55    12     2 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2562

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 09:50:10    17     0 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 2562

 • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-05 09:45:23    17     0