ข่าวกิจกรรม


อธิบดีกรมการข้าว เร่งเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว ได้มอบหมายให้นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-11-08 08:18:46

อ่านต่อ...

กรมการข้าว พร้อมจัดตั้งหน่วยตรวยสอบความบริสุทธิ์ของข้าวหอมมะลิไทย ด้วยเทคโนโลยีดีเอ็นเอ เพื่อยกระดับข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 อธิบดีกรมการข้าว มอบหมายให้กองวิจัยและพัฒนาข้าว และศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นำโดย ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ และเจ้าหน้าที่จากกรมการค้าต่างประเทศ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-11-08 08:16:09

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดประชุม “การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว”

เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศ (IRRI) จัดประชุม “การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับปรุงพันธุ์ข้าว” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-11-01 08:22:04

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เตรียมรับมือกับน้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมเนื่องจากพายุโนรู โดยได้ระดมแรงงานช่วยกันเตรียมกระสอบทราย เพื่อนำไปป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมแปลงนาภายในศูนย์ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-09-30 11:50:12

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะติดตามงานกิจกรรมการศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับและให้ข้อมูลคณะติดตามงานกิจกรรมการศึกษาพันธุ์ข้าวนาน้ำฝนระหว่างประเทศ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-09-08 11:29:33

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการ Journal Club” ครั้งที่ 7

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ "Journal Club" ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่บุคลากรภายในศูนย์ ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-09-08 11:27:52

อ่านต่อ...

ข้าราชการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเป็นผู้แทนกรมการข้าวเข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงด้านแทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร

วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2565 นางสาวพัณณ์ชิตา เวชสาร เป็นผู้แทนกรมการข้าว เข้าร่วมประชุม APEC High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology (HLPDAB) โดย กรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับ USDA และ AFSI ภายใต้แนวคิด ‘Open Connect Balance‘

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-08-26 08:33:44

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดอบรมฯ “การใช้โดรนเกษตร”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากโดรนชุมชน นำโดย ดร.ดี จันทร์ศุภฤกษ์ และคณะ จากนั้นกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้โดรนเกษตร”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-08-22 09:04:05

อ่านต่อ...

ศวข.อุบลราชธานี จัดกิจกรรม “โครงการ Journal Club” ครั้งที่ 6

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ "Journal Club" ครั้งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แก่บุคลากรของศูนย์ ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-08-10 15:40:47

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ลีลากุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะ เข้าร่วมพิธีเปิดและออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-08-09 15:49:57

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกิจกรรม "ลงแขกดำนาของจังหวัดอุบลราชธานี"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 เวลา 07.30 น. นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และคณะ เข้าร่วมกิจกรรมลงแขกดำนาของจังหวัดอุบลราชธานี "โครงการอุบลราชธานี เมือง 4 แสง"

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-07-21 09:41:02

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับและจัดฐานกระบวนการเรียนรู้เรื่องข้าวแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี

วันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2565 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี ที่เดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และเข้าศึกษาฐานการเรียนรู้เรื่องข้าวในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดประสบการณ์ ทัศนศึกษา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2022-07-21 09:39:44

อ่านต่อ...