ข่าวกิจกรรม


ร่วมกิจกรรมทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันทำความสะอาดถนนบริเวณหน้าศูนย์ ฯ รวมทั้งทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่า และต้อนรับปีใหม่ 2565

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-12-30 13:36:39

อ่านต่อ...

ร่วมต้อนรับ “คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรมฯ”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายสมศักดิ์ ลีลากุด และนายธนิสร แสงรัมย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ “คณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับกรม สาขาศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนดีเด่น

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-12-30 13:35:59

อ่านต่อ...

ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในโอกาส “เดือนแห่งวันพ่อแห่งชาติ” และ “ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่”

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และบุคลากรของศูนย์ฯ ร่วมกันบริจาคโลหิตกับหน่วยบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ของสภากาชาดไทย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-12-30 13:35:14

อ่านต่อ...

ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมแสดงความความยินดีกับนางสาวรวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงค์ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-12-17 09:55:03

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลก “World Soil Day 2021”

เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เฝ้ารับเสด็จ ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานวันดินโลก “World Soil Day 2021”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-12-08 11:58:54

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดโครงการ “Journal Club” ครั้งที่ 3/2564

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้จัดโครงการ “Journal Club” ครั้งที่ 3/2564 เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ โดยการบรรยายด้านวิชาการและด้านต่างๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์แก่บุคลากรภายในศูนย์ ฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-12-08 11:55:48

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี : ร่วมกิจกรรม “ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกควบคุมความประพฤติ ณ ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริตทัตโต (อุทธยานบึงบัวอุบลราชธานี)”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายธวัทชัย พรหมรักษา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ “ฮ่วมฮัก ฮ่วมสร้าง ย่างตามฮอยพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ศูนย์พุทธธรรมหลวงปู่มั่น ภูริตทัตโต (อุทธยานบึงบัว/บ้านกึ่งวิถี) และศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-11-26 13:46:19

อ่านต่อ...

ต้อนรับนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และนายธนิสร แสงรัมย์ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวและผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมต้อนรับนายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว พร้อมด้วยคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เมืองเขมราฐธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-11-26 13:44:56

อ่านต่อ...

นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานพิธีเปิดห้องประชุมศรไชย และพบปะบุคลากรในศูนย์ฯ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชน และนาแปลงใหญ่

เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ นางสาวนนทิชา วรรณสว่าง รองอธิบดีกรมการข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-11-26 13:36:30

อ่านต่อ...

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ต้อนรับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีที่มาติดตามงานพัฒนาข้าวทนน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรีที่มาติดตามงานพัฒนาข้าวทนน้ำท่วม

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-11-26 13:34:22

อ่านต่อ...

โครงการ “Journal Club” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การอนุรักษ์ ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์แมลงผสมเกสร” ภายใต้โครงการ “Journal Club”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-11-01 15:13:24

อ่านต่อ...

ประชุมพัฒนาโครงการวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี นายวราพงษ์ ชมาฤกษ์ ที่ปรึกษากองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว พร้อมนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา มูลสิน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-11-01 15:11:11

อ่านต่อ...