การติดต่อ


  •   2021-03-19 10:15:05    169  

ที่อยู่

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เลขที่ 60 หมู่ที่ 8 บ้านดอนชี ถนนแจ้งสนิท ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34000

เบอร์โทรศัพท์

045-344103

แฟกซ์

045-344090

อีเมล์

ubn-rrc@rice.mail.go.th