ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถดำนานั่งขับ 6 แถว
  •   2023-09-08 10:45:36    6     1

-
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถดำนานั่งขับ 6 แถว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก


  • bytes