ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว
  •   2023-08-22 15:01:28    61     11

เรื่อง ขายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ
เรื่อง ขายข้าวเปลือกปน และเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพ  จำนวน 4,412 กิโลกรัม


  • bytes