ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด


    เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

   

       เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ในการนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏบัติงานด้านข้าว พร้องทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าว (DNA) และห้องปฏิบัติการตรวจสอบปริมาณสารหอม (2AP) ในข้าว โดยมีผู้เข้าร่วม จำนวน 17 ราย