ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กรมการข้าว เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดำนานั่งขับ 6 แถว
  •   2023-08-18 16:40:05    30     6

-
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดำนานั่งขับ 6 แถว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  • bytes