ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันฉลองสถาปนาเมือง 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม


    วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย บุคคลากรศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉลองสถาปนาเมือง 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง

    วันที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย บุคคลากรศูนย์ฯ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันฉลองสถาปนาเมือง 231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม  ณ สวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฟ้อนรำ ประมาณ 23,100 คน ประกอบ 3 บทเพลง ได้แก่ เพลงอุบลราชธานี เพลงออนซอนเมืองอุบล และเพลงมาร์ชอุบลราชธานี