จัดประชุมโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model จังหวัดมุกดาหาร


    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร

   

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model ระดับจังหวัด  จังหวัดมุกดาหาร ได้ร่วมกันติดตามงานและประชุมชี้แจงโครงการ ฯ ครั้งที่ 2 ให้กับคณะกรรมการศูนย์ข้าวชุมชน ณ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหนองแคน หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง  จังหวัดมุกดาหาร โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน