ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


    เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

   

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมงานโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ บริเวณหอประชุมอำเภอดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจร่วมงานและเข้ารับบริการทางการเกษตรกว่า 300 คน