ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีฯ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566


    เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

   

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ของจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้