ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-08-19 09:58:15

อ่านต่อ...
Sample project image

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ (สทน.)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากรศูนย์ฯ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลีย์แห่งชาติ (สทน.) เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานวิจัย

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-08-19 09:56:43

อ่านต่อ...
Sample project image

ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมประชุมเวทีประชาพิจารณ์ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมประชุมเวทีประชาพิจารณ์ แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2566 - 2570

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-08-10 18:05:20

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-08-10 18:03:03

อ่านต่อ...

ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 138 รายการ

-

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2023-09-12 11:19:57    181     109 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2022-10-20 08:28:53    47     1 

ทดสอบข่าว เอกสาร รับสมัครงาน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-23 13:48:00    296     0 

การบริการ


Sample project image

บริการและช่วยเหลือสังคม

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนอกจากจะดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับแล้ว ยังให้บริการด้านต่างๆ และการช่วยเหลือสังคมฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:44:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

เป็นแหล่งให้ความรู้และจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวฯ ได้แก่ ชาเขียวใบข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป สบู่น้ำมันรำข้าว โลชั่นน้ำมันรำข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:17:47

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:16:55

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:01:55

อ่านต่อ...


ลิงค์ที่น่าสนใจ