ข่าวกิจกรรม


Sample project image

ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคลากร ให้การต้อนรับ นางสาวกุลศิริ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าว กรมการข้าว นางพยอม โคเบลลี่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอารักขาข้าว นายจิรพงศ์ ใจรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-05-21 11:01:50

อ่านต่อ...
Sample project image

จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ลีลากุด เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และคณะ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเพื่อชี้แจงโครงการส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตข้าวรักษ์โลก BCG Model โดยโครงการ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-28 09:22:41

อ่านต่อ...
Sample project image

ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานีฯ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน จังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-28 09:20:48

อ่านต่อ...
Sample project image

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี จัดโครงการ Journal Club ครั้งที่ 2/2566 ในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน”

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น. นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยบุคลากรของศูนย์ฯ ได้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน”

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2023-04-25 10:21:32

อ่านต่อ...

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2022-10-20 08:28:53    33     1 

ทดสอบข่าว เอกสาร รับสมัครงาน

  • โดย ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี   2021-04-23 13:48:00    246     0 

การบริการ


Sample project image

บริการและช่วยเหลือสังคม

ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีนอกจากจะดำเนินงานตามบทบาทภารกิจที่ได้รับแล้ว ยังให้บริการด้านต่างๆ และการช่วยเหลือสังคมฯ

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:44:19

อ่านต่อ...
Sample project image

ฝึกอบรมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

เป็นแหล่งให้ความรู้และจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวฯ ได้แก่ ชาเขียวใบข้าวหอมมะลิ เครื่องดื่มข้าวกล้องงอกสำเร็จรูป สบู่น้ำมันรำข้าว โลชั่นน้ำมันรำข้าว

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 10:17:47

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ยุวเกษตรกรและนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:16:55

อ่านต่อ...
Sample project image

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

เป็นแหล่งความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ ให้กับนักเรียน

โดย : ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่ 2021-06-02 09:01:55

อ่านต่อ...


ลิงค์ที่น่าสนใจ