Display # 
Title Author Hits
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 41
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 78
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 130
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งเสริมการปฏิบัติงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์คัด-พันธุ์หลัก Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 32
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเสริมการปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้างพัฒนาศักยภาพองค์การและชาวนา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 42
รับสมัครบุคคลเพื่อทำงานรับจ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 21
รับสมัครบุคคลเพื่อทำงานรับจ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 94
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งเสริมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 132