ข้าราชการกลุ่มงานอำนวยการ

 ฝ่ายอำนวยการ   
 

tawatchaip 

นายธวัทชัย พรหมรักษา
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หน้าที่หลัก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่อื่น
-
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ธุรการ   
 

junlanad 

นางจุลนาร์ ดำสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป
หน้าที่อื่น
-
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 การเงินและบัญชี   
 

aromh 

นางอารมย์ หาญพิชิตวิทยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี
หน้าที่อื่น
-
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ยานพาหนะและจักรกลการเกษตร

banchal 

นายบัญชา ลีลากุด
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานเครื่องกลยานยนต์
หน้าที่อื่น
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 sompornk

นายสมพร ขุริรัง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานเครื่องกลการเกษตร
หน้าที่อื่น
งานปรับปรุงศูนย์ฯ
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จัดการไร่นา

 tanisorns

นายธนิสร แสงรัมย์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานด้านการจัดการไร่นา
หน้าที่อื่น
-
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.