ข้าราชการกลุ่มงานอำนวยการ

 ฝ่ายอำนวยการ   
 

tawatchai

นายธวัทชัย พรหมรักษา
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
หน้าที่หลัก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หน้าที่อื่น
-
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ธุรการ   
 

 julana

นางจุลนาร์ ดำสุทธิ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานธุรการทั่วไป
หน้าที่อื่น
-
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 การเงินและบัญชี   
 

arom

นางอารมณ์ หาญพิชิตวิทยา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานการเงินและบัญชี
หน้าที่อื่น
-
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  ยานพาหนะและจักรกลการเกษตร

 bancha

นายบัญชา ลีลากุด
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานเครื่องกล
หน้าที่อื่น
หัวหน้าหน่วบพัสดุ
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

somporn

นายสมพร ขุริรัง
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอลงานเครื่องกล
หน้าที่อื่น
งานปรับปรุงศูนย์ฯ
email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จัดการไร่นา

tanisorn

นาย ธนิสร แสงรัมย์
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก
รับผิดชอบงานด้านการจัดการไร่นา
หน้าที่อื่น
-
Email
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.