ข่าวรับสมัคร

Filter
Title Author Hits
ประกาศศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีเรื่องรับสมัครบุคคลากรเพื่อทำงานรับจ้างเหมาเสริมการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 28
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 65
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 93
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 171
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งเสริมการปฏิบัติงานด้านผลิตเมล็ดพันธุ์คัด-พันธุ์หลัก Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 45
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาเสริมการปฏิบัติงาน โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตข้างพัฒนาศักยภาพองค์การและชาวนา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 49
รับสมัครบุคคลเพื่อทำงานรับจ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 26
รับสมัครบุคคลเพื่อทำงานรับจ้างเหมาทำงานบริการขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 101
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาตำแหน่งเสริมการปฏิบัติงานด้านพัสดุ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 138