ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

Filter
Display # 
Title Author Hits
ให้คำแนะนำการทำงานในระบบ egp ตามระเบียบพัสดุปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 94
กิจกรรมงานประเพณีสู่ขวัญข้าว บุญคูณลาน ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนา และองค์กรชาวนา ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 126
นายวิศนุเวศ เศวตนันทน์ ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามผลการดำเนินงานฯ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 123
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 30 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 115
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 29 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 100
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 28 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 93
อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ด้วยจังหวัดอำนาจเจริญได้กำหนดการอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 95
ร่วมต้อนรับ "นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์" รองปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในโอกาสการเดินทางมา ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 100
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยราชภัชอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 136
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 27 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 102
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 24 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 96
อบรมเตรียมความพร้อมให้แก่เกษตรกร ครงการพัฒนาและส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 116
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 23 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 102
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 22 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 268
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 21 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 106
ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 109
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 20 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 170
ข้าราชการพบผู้ร่วมงาน 17 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 95
ลงแขกเกี่ยวข้าว 15 พ.ย. 60 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 104
ตรวจประเมินตามข้อกำหนดของระบบการผลิตข้าว GAP Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 105