ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

Filter
Display # 
Title Author Hits
ลงพื้นที่สำรวจแปลงนาของเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลหนองบัวฮี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อประเมินสถานการณ์และความเสียหายของแปลงนาเกษตกร Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 71
นายกฤษณะพงศ์ ศรีพงศ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานทอดผ้าป่าฯ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 48
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 39
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มอบโล่รางวัลศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ศูนย์วิจัยข้าวดีเด่นและคนดีศรีข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 49
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมประชุมวิชาการข้าวและธัญพืชเมืองหนาว กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 48
พิธีเปิดงาน Yasothon Organic Fair 2018 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 60
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี กล่าวต้อนรับนักศึกษาชั้นปี 2 และอาจารย์ผู้ดูแลจาก มหาวิทยาลัย Tottori university Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 74
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Webconference เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 63
พิธีมอบนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประกาศนโยบายสาธารณะวาระเมืองเกษตรอินทรีย์และสมุนไพรสู่เมืองธรรมเกษตร วิถีอำนาจเจริญ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 88
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการในพื้นที่โรงเรียนเพียงหลวง 9 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 78
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 74
อธิบดีกรมการข้าวและเลขาธิการ มกอช. เยี่ยมชมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 164
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 82
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีศึกษาดูงาน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 87
กีฬาสี และ งานปีใหม่ 2561 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 117
ทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 105
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลฯร่วมใจบริจาคโลหิต Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 90
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมจัดนิทรรศการที่ ศูนย์พัฒนาและบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า สปป.ลาว Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 107
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิจังหวัดอำนาจเจริญ (วันที่ 7 ธ.ค. 2560) Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 125
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมตัดสินการประกวดข้าวหอมมะลิอินทรีย์จังหวัดอำนาจเจริญ (วันที่ 6 ธ.ค. 2560) Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 124