ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

Filter
Display # 
Title Author Hits
เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บริจาคโลหิต Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 28
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน การทำสบู่ก้อนจากน้ำมันรำข้าว ชาเขียวใบข้าว และการทำกระดาษสาจากฟางข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 111
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 54
ร่วมกิจกรรมดำนา แปลงนาของหนู ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี ๒๕๖๑ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 30
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 37
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีติดตามสำรวจพื้นที่น้ำท่วมจังหวัดอำนาจเจริญ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 54
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรตรวจราชการ/ดูงานในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดยโสธร Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 38
บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีปลูกต้นรวงผึ้งและถวายเทียนพรรษา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 44
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์จากข้าวในงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 66
โรคไหม้ระยะกล้าระบาดจังหวัดอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 86
ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 50
การสัมมนา “ศาสตร์พระราชาและนวัตกรรมเกษตร” Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 38
พัฒนาศูนย์ฯ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 51
เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บริจาคโลหิต Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 45
จัดประชุมกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 40
โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน การทำสบู่และโลชั่นน้ำมันรำข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 176
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เนื่องในโอกาสวันพืชมงคล ประจำปี 2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 61
ประชุมติดตามความก้าวหน้าแผนงานวิจัย “การจัดการเพื่อรักษาคุณภาพและความหอมของข้าวหอมมะลิ ในห่วงโซ่การผลิต” Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 62
ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 166
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ แผนงานวิจัย การจัดการเชิงบูรณาการระบบการผลิตข้าวนาน้ำฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 55