ข่าวกิจกรรมศูนย์ฯ

Filter
Display # 
Title Author Hits
นายธวัทชัย พรหมรักษา และคณะได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เรื่องการทำนาแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโนนเมือง บ้านกุดซวย อำเภอหัวหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 167
อบรมหลักสูตร "การวิเคราะห์อัตรากำลังและการวางแผนกำลังคน" Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 149
คณะศึกษาดูงาน ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้กับคณะทำงานโครงการริเริ่มข้าวที่ดีขึ้นแห่งเอเซีย (BRIA) จากแอฟริกา Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 202
ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิหาคม 2560 ให้กับภาคบริการโลหิตที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาติไทย Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 166
นายสืบสันต์ นามนตรี ทีมที่ 2 นายถาวร พั่วพันธ์ ทีมที่ 1 และคณะ ร่วมจัดอบรมเตรียมความพร้อมเกษตรกรการประเมินเบื้องต้น ตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 ณ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 169
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมทีมงานได้ร่วมกันดำเนินการทำคันกันน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมแปลงนาของศูนย์ฯ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 183
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้เป็นประธานเปิดการประชุมประธานศูนย์ข้าวชุมชน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 189
ภาพบรรยากาศ เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 60 ถึงวันที่ 4 ส.ค. 60 นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ดูงาน ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 198
รมต ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานการประชุมสัมนาการเชื่อมโยงตลาดอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 153
นัดประธานกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 179
คณะนักเรียนและครู จากโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองตาโผ่นมิตรภาพที่๕ ได้มาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 349
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่13 ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี โครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ รอบที่ 2 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 197
ผอ.ศวข.อบ. ร่วมทอดผ้าป่า เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 2560 Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 201
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ประชุมร่วมกับนักวิชาการ เพื่อพบปะปรึกษาหารือแนวทางการวิจัยของศูนย์ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 175
นักเรียนชั้น อนุบาล 2 รร.อนุบาลอุบลฯ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันที่สอง Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 193
นักเรียนชั้น อนุบาล 2 รร.อนุบาลอุบลฯ ทำกิจกรรมการเรียนรู้ ที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี วันแรก Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 210
นักเรียน ระดับชั้น ป6.จากโรงเรียนอาร์เวย์มารีอาร์ ที่มาศึกษาดูงาน กระบวนการผลิตข้าว Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 285
ร่วมกันถวายเทียนพรรษาประจำปี 2560 ให้กับวัดทุ่งศรีวิไล Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 206
ให้การต้อนรับ ผอ.ชิษณุชา บุดดาบุญ ผอ.ศูนย์วิจัยข้าวสกลนครและคณะ Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 291
ร่วมกันทำนาแปลงเรียนรู้ตามโครงการเรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน Written by ศูนย์วิจัยข้าวอุบล 214