เข้าแสดงความยินดีกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่

396536       

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าแสดงความยินดีกับ นางอังคณา บุญสาม เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ในโอกาสย้ายเข้ามารับตำแหน่งใหม่