นายอนุชาติ คชสถิตย์ ย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

08

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้ให้การต้อนรับ นายอนุชาติ คชสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ซึ่งได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป พร้อมกันนี้บุคคลากรจากศูนย์วิจัยข้าวร้อยเอ็ด ได้เดินทางมาส่งและร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการฯ ในครั้งนี้ด้วย