บริจาคโลหิต_กันยายน

  8963 5

        เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ซึ่งบุคลากรของศูนย์ฯ ก็จะมีการร่วมบริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือน