ทำบุญถวายต้นเทียนพรรษา

3763

            เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดบ้านข่าโคม ตำบลปะอาว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีคณะครูและนักเรียนในพื้นที่ร่วมถวายเทียนพรรษาในครั้งนี้ด้วย