บริจาคโลหิต_มิถุนายน

 1 

        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม บริจาคโลหิต โดยมีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของศูนย์ฯ ร่วมบริจาคโลหิต ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี