อธิบดีกรมการข้าวตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

 1

              เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมี นายวีระศักดิ์ หอมสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และบุคลากรของศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

              จากนั้นได้กราบสักการะพร้อมเปลี่ยนเครื่องทรงแด่พระพุทธปารมีสุขีมงคลซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำศูนย์ฯ รวมทั้งปลูกต้นรวงผึ้งบริเวณหน้าอาคารฝึกอบรม มอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และรับฟังความก้าวหน้าการดำเนินงาน เยี่ยมชมแปลงทดลอง และห้องปฏิบัติการด้านต่างๆ ณ อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ จนถึงเวลา 13.00 น. ได้เดินทางกลับเพื่อไปตรวจติดตามงานในพื้นที่ของแปลงเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป