อธิบดีกรมการข้าวเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีที่ประสบภัยน้ำท่วม

   

     วันที่ 20 กันยายน 2562 นายประสงค์ ประไพตระกูล อธิบดีกรมการข้าว พร้อมคณะผู้บริหารของกรม ได้เดินทางมาตรวจดูความเสียหายจากน้ำท่วมภายในศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี และมอบเงินซึ่งรวบรวมจากการบริจาคของบุคคลากร กรมการข้าวทั่วประเทศ จำนวน 161,779 บาท เพื่อช่วยเหลือและเป็นขวัญกำลังใจ แก่บุคลากรของศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีจำนวน 98 ราย ซึ่งที่อยู่อาศัยและที่นาได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้