น้ำท่วมศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ปี 2562

 1

          สืบเนื่องจาก ผลกระทบของพายุ “โพดุล” เมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ทำให้หลายอำเภอในจังหวัดอุบลราชธานีต้องประสบอุทกภัย รวมทั้งศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยแปลงทดลองงานวิจัย รวมทั้งแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก พื้นที่รวม 300 ไร่ ถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิง

          เมื่อวันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 นายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  ได้นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันสำรวจความเสียหายของทรัพย์สินทางราชการ และเตรียมกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำไหลเข้าอาคารสำนักงาน  อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ และบ้านพักข้าราชการ  ในส่วนที่มีความเสี่ยงจากระดับน้ำซึ่งยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง