พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ ๑๐

1

     เมื่อ วันศุกร์ที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๐๐ น.  ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี  โดยนายธวัทชัย พรหมรักษา รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐  เนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี