กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ รร.อนุบาลอุบลราชธานี

       11

       เมื่อวันที่  23 – 24 กรกฎาคม 2562 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 3 จากโรงเรียนอนุบาลอุบลราชาธานี  ซึ่งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และได้ประสบการณ์ตรง จากการไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน หลังจากได้ดูกระบวนการผลิตข้าวเรียบร้อยแล้ว ก็ได้ร่วมกิจกรรมดำนาที่แปลงนาสาธิต  โดยในการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ มีคณะนักเรียนและคุณครูรวม 324 คน

11.jpg IMG_59411.jpg IMG_59431.jpg

IMG_59481.jpg IMG_59611.jpg IMG_59721.jpg

IMG_59811.jpg IMG_59961.jpg IMG_60011.jpg

IMG_60031.jpg IMG_60141.jpg IMG_60211.jpg

IMG_60381.jpg IMG_60801.jpg IMG_60851.jpg

IMG_60881.jpg IMG_61151.jpg IMG_61161.jpg

IMG_61191.jpg IMG_61311.jpg