การประชุมจัดทำ SWOT กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประชุมคณะกรรมการวิจัยกลุ่มศูนย์ฯ

 Swot1

         เมื่อวันที่ 21​ พฤษภาคม 2562​ เวลา 09.00 น. นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการวิจัยและนักวิชาการของกลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 9 ศูนย์ ในการประชุมจัดทำ SWOT ของกลุ่มศูนย์ฯ เพื่อเป็นแนวทางจัดทำข้อเสนองานวิจัยปี​ 2564 ณ​ ห้องประชุมสุขี ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี โดยมีผู้ร่วมประชุมจำนวน 40 คน กำหนดการประชุมระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2562