ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าวประจำปี ๒๕๖๑

1

เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นายชิษณุชา บุดดาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้นำข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว แปลงนาภายในศูนย์ฯ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้ดำรงคู่กับวัฒนธรรมท้องถิ่นสืบไป

          ในการลงแขกครั้งนี้มี นางกาญจนา กล้าแข็ง ผู้เชียวชาญด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าว และบุคลากรร่วมลงแขก ประมาณ ๑๕๐ คน โดยเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.ถึงเวลา ๑๕.๓๐ น พื้นที่เกี่ยวประมาณ ๖ ไร่

1.jpg 61__0001.jpg 61__0005.jpg

61__0007.jpg 61__0008.jpg 61__0012.jpg

61__0013.jpg 61__0016.jpg 61__0017.jpg

61__0018.jpg 61__0021.jpg IMG_3479.jpg

IMG_3481.jpg IMG_3482.jpg IMG_3484.jpg

IMG_3486.jpg IMG_3487.jpg IMG_3489.jpg

IMG_3490.jpg IMG_3492.jpg IMG_3493.jpg

IMG_3495.jpg IMG_3496.jpg IMG_3503.jpg

IMG_3507.jpg IMG_3509.jpg IMG_3510.jpg

IMG_3518.jpg IMG_3527.jpg IMG_3530.jpg

IMG_3540.jpg IMG_3549.jpg IMG_3558.jpg

IMG_3560.jpg IMG_3567.jpg IMG_3594.jpg

IMG_3595.jpg IMG_3614.jpg IMG_3615.jpg

IMG_3620.jpg IMG_3623.jpg IMG_3625.jpg