เจ้าหน้าที่และบุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี บริจาคโลหิต

 IMG 3020

     เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ บุคลากรศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีได้ร่วมบริจาคโลหิตให้กับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐  น ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี