โรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ต.โนนกลาง อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน การทำสบู่ก้อนจากน้ำมันรำข้าว ชาเขียวใบข้าว และการทำกระดาษสาจากฟางข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี

IMG 20180815 144102

     เมื่อวันที่๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวกาญณิกา วงศาสนธิ์ ครูโรงเรียนโนนกลางวิทยาคม ได้นำตัวแทนนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ทั้งหมด ๙ คน เข้ามาศึกษาดูงานวิธีการทำสบู่ก้อนจากน้ำมันรำข้าว ชาเขียวใบข้าว และการทำกระดาษสาจากฟางข้าว โดยมี น.ส.จิตติมา วงษ์หนองหว้า นักวิชาการเกษตร พร้อมด้วยคณะทำงานกลุ่มงานหลังการเก็บเกี่ยว ให้การต้อนรับ และสาธิตการทำสบู่ก้อนจากน้ำมันรำข้าว ชาเขียวใบข้าว และการทำกระดาษสาจากฟางข้าวตั้งแต่เวลา ๙.๐๐ น. จนถึงเวลา ๑๕.๐๐ จึงเดินทางกลับ

36041.jpg 36074.jpg 36082.jpg

36109.jpg IMG_20180815_100914.jpg IMG_20180815_141338.jpg

IMG_20180815_141343.jpg IMG_20180815_141434.jpg IMG_20180815_141602.jpg

IMG_20180815_144102.jpg IMG_20180815_144214.jpg