ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

1

     ศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการ ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้เพื่อถวายเป็นราชสักการะพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานฯ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"